مناقصه و مزایده

سلامت کودکان در نشست حوزه سلامت و سازمان نظام مهندسی ساختمان بررسی شد

1399/10/24 چهارشنبه

نامناسب بودن و رعایت نکردن مسایل ایمنی توسط ساکنان ساختمان ها باعث بروز حوادث و کاهش شاخص های حوزه سلامت کودکان شده است. همین موضوع باعث بررسی سلامت کودکان در نشست حوزه سلامت استان قزوین و سازمان نظام مهندسی ساختمان شد.

دکتر ناهید یزدی، معاون فنی مرکز بهداشت استان قزوین با بیان این مطلب در نشست مذکور، اظهار کرد که در حال حاضر حوادثی از جمله: سقوط از بلندی، برق گرفتگی، خفگی در حوض و آب، خفگی از مونواکسید کربن، حوادث مربوط به غیراستاندارد و غیر ایمن بودن وسایل و تجهیزات بازی و اماکن عمومی، در کنار بیماری هایی از قبیل غدد و متابولیکی و ارثی و ژنتیکی از علل به خطر افتادن سلامت کودکان و حتی در برخی موارد مرگ آنان است.

دکتر یزدی با بیان اهمیت سال های از دست رفته عمر در مرگ و حوادثی که برای گروه کودکان زیر پنج سال اتفاق می افتد، گفت: قوانین و مقررات ساختمان، در حین ساخت بنا توسط سازمان نظام مهندسی، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان های مسؤول بررسی و نظارت می شوند، ولی پس از سکونت و بهره برداری ساکنان، تغییراتی در نکات ایمنی ساختمان ها انجام می شود که منجر به خطر افتادن سلامت کودکان می شود. وی هشدار داد: این موضوع با توجه به وضعیت اپیدمی کووید 19 و تعطیلی مدارس و در خانه ماندن کودکان بدون حضور والدین، خصوصاً در اوقات اشتغال والدین، باعث شده است که حوزه سلامت این موضوع را جدی تر پیگیری کند.

لزوم آموزش و فرهنگ سازی

مهندس حمید گلناری، دبیر کمیته برنامه ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در این زمینه گفت: این نشست با توجه به درخواست معاونت بهداشتی دانشگاه و طرح موضوع در گروه کاری سلامت و امنیت غذایی از کارگروه اجتماعی، بانوان، سلامت و امنیت غذائی استان، روز 21 دی 1399 در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و با حضور مدیرکل و مسؤولان این سازمان برگزار شد و کارشناسان حوزه های مختلف دانشگاه درباره ابعاد موضوع سخن گفتند.

مهندس گلناری بیان کرد که در این نشست به لزوم آموزش و فرهنگ سازی در پیشگیری از حوادث و مرگ ناشی از مشکلات ساختمان اشاره شد و همچنین مقرر شد مصوبات این نشست مجدداً به کارگروه سلامت استان اعلام و پیگیری شود.

وی اظهار کرد که از مصوبات این نشست، تدوین برنامه های نظارتی برای افزایش نظارت مسایل ایمنی و مقررات ساختمان پس از بهره برداری و صدور شناسنامه ایمنی ساختمان و تاثیرگذاری آن در تعیین قیمت ساختمان ها، برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات استادکاران دخیل در امور تجهیزات و مسایل ساختمان است.

گفتنی است، در این نشست مهندس محسن نوری، مسؤول شورای سیاست گذاری سلامت دانشگاه و دکتر خامنه پور، مسؤول کمیته مرگ کودکان مرکز آموزشی و درمانی قدس نیز حضور داشتند و مسایل و مشکلات و نظرات فنی خود را در خصوص افزایش شاخص سلامت کودکان زیر پنج سال و پیشگیری از حوادث ساختمان بیان کردند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر