بازدید دکتر شیخی، مدیر کشیک هیئت رئیسه دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی کوثر، رستوران تالار شهر، مرکز بهداشتی و پایگاه اورژانس رازمیان و ایستگاه سلامت عوارضی شماره 2

1398/1/11 يكشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر