زرآبادی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز:

روابط عمومی ها در ایجاد نشاط و امید در بین مردم نقش موثری دارند

1398/2/26 پنجشنبه

سیده حمیده زرآیادی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز به همراه مهدیه سادات قافله باشی، رئیس کمیسیون فرهنگی و عضو شورای اسلامی شهر قزوین صبح روز پنجشنبه 26 اردیبهشت با حضور در واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی با مدیر و کارشناسان حوزه ارتباطات دانشگاه دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست زرآبادی ضمن تبریک روز روابط عمومی به مدیر و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه، گفت : طبق بازخوردهایی که به دست ما می رسد نقش روابط عمومی حوزه سلامت در پاسخگویی و رفع مشکلات مردم بسیار اثرگذار و مثبت بوده است.

زرآبادی همچنین به نقش روابط عمومی ها در هدایت افکار عمومی و آرام کردن فضای جامعه اشاره کرد و گفت : روابط عمومی ها در ایجاد نشاط و امید در مردم نقش موثر و اساسی دارند.

در این دیدار همچنین ارداقیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی به ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های ارتباطی دانشگاه و تغییر رویکرد و نگاه در این حوزه پرداخت . ارداقیان در بخشی از سخنان خود گفت : از سال 93 درهای مراکز و واحدهای دانشگاه را به روی رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی باز کردید و این اعتمادی که به رسانه ها داشتیم پاسخش اعتماد متقابل و همراهی رسانه ها بود.

وی با اشاره به حساسیت و اهمیت حوزه سلامت گفت : با عنایت به جایگاه حوزه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین بزرگترین شبکه ارتباطی را در میان دستگاه های اجرایی استان در اختیار دارد.

ارداقیان همچنین از حضور مهندس زرآبادی و مهدیه سادات قافله باشی تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه این دیدار عزیزخانی معاون اجتماعی دانشگاه با اشاره به رشد شاخص های توسعه ای مربوط به حوزه سلامت از جمله امید به زندگی و نقش 80 درصدی مردم و سایر دستگاه ها در تامین سلامت مردم گفت : روابط عمومی ها در تبیین این نقش و آموزش مردم نقش محوری دارند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر