حضور دکتر مهرام رئییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سامانه سامد(111) و پاسخگویی مستقیم به تماس های تلفنی مردم شریف استان قزوین

1398/4/4 سه‌شنبه

حضور دکتر مهرام رئییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سامانه سامد(111) و پاسخگویی مستقیم به تماس های تلفنی مردم شریف استان قزوین
روز چهارشنبه 5 تیر 1398 ساعت 8:30
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر