رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

آمادگی داریم، بیمارستان رحیمیان الوند را تحویل بگیریم

1398/4/6 پنجشنبه

با توجه به مشکلات بیمارستان رحیمیان شهر الوند، دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین گفت: آمادگی داریم تا بیمارستان را تحویل بگیریم و اداره کنیم. وی افزود البته این موضوع منوط به آن است که توسط سازمان برنامه و بودجه، منابع و اعتبار لازم برای پرداخت بدهی های پیشین این بیمارستان و ادامه روند کار، پرداخت شود.

دکتر مهرام با بیان اینکه به نفع دولت است که بجای ساخت بیمارستان جدید، از فضا و ساختمان بیمارستانی که به این منظور احداث شده و مدتی نیز به خدمات دهی مشغول بوده است، استفاده کند؛ اظهار کرد: به نفع مردم محروم شهرستان البرز، بویژه مردم شهر الوند هم است که همچنان از خدمات این بیمارستان بهرمند شوند.

این مقام مسؤول تصریح کرد که هر چند دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تکلیف قانونی برای تامین نیروهای بیمارستان خیریه و سایر بیمارستان های غیردولتی را ندارد، ولی در صورت تحویل بیمارستان، آمادگی داریم تا کادر شاغل در آن مجموعه را هم قبول کنیم.

دکتر مهرام با اشاره به موضوع خرید خدمت از بیمارستان رحیمیان، گفت: خرید خدمت از این بیمارستان، کمکی خارج از تکلیف بود که می توانستیم انجام دهیم و دادیم، ولی امروز نمی توانیم این کمک را ادامه بدهیم، چون سازمان برنامه و بودجه، پول آن را نداد.

یادآور می شود، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین، این سخنان را در نشست روز چهارم تیر 1398 هیأت رییسه دانشگاه بیان کرد. این نشست، روزهای سه شنبه هر هفته در دفتر رییس دانشگاه برگزار می شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر