پیام دکتر مهرام رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی قزوین به مناسبت روز بهورز

1398/6/12 سه‌شنبه

بهورزان عزیز و گرانقدر

با سلام

بهورزان به عنوان پیشتازان پیش گیری وکنترل بیماری ها،  نقش سازنده وبزرگی درارتقاء سطح سلامت مردم و معرفی نظام شبکه ایران درجهان داشته ودارند وبی شک نقش آنها درکنترل بیماری های واگیر وکاهش چشمگیر میزان مرگ ومیرمادران ، کودکان و ... بدلیل شناخت کامل ازمنطقه وارتباط صمیمی با جمعیت تحت پوشش پس ازقریب چهار دهه خدمت درنظام سلامت، برکسی پوشیده نیست .اینجانب ضمن عرض تبریک روزبهورز به تمامی بهورزان عزیز وخادمان نظام شبکه امیدوارم با عنایت به تغییر سیمای بیماری ها ازواگیر به غیرواگیر در راستای سیاست های ملی منطقه ای کماکان شاهد کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر باشیم.

دکتر منوچهر مهرام

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر