بازدید رئیس دانشگاه از فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان جدید

1398/7/4 پنجشنبه

دکتر منوچهر مهرام  در سومین روز ثبت نام پذیرفته شدگان جدید دانشگاه با حضور در محل ثبت نام از فرایند پذیرش دانشجویان جدید دانشگاه بازدید و از نزدیک با عوامل ثبت نام و همچنین دانشجویان جدید دیدار و گفتگو کرد.

در این بازدید یک ساعته که دکتر محمدرضا شیخی، معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی و احمد پورشریفی، مدیر آموزش رئیس دانشگاه را همراهی می کردند؛ مراحل ثبت نام از میز کنترل مدارک ثبت نامی تا اتاق معاینه و سنجش سلامت مورد بازدید رئیس دانشگاه قرار گرفت.

دکتر مهرام در پایان بازدید، ضمن تشکر و قدردانی از عوامل ثبت نامی و حوزه های معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی، توسعه مدیریت و منابع، معاونت بهداشتی و دیگر دست اندرکاران، مراحل ثبت نام را منظم و با کیفیت ارزیابی و اظهار امیدواری کرد تا این تلاش ها مورد رضایت خانواده ها و دانشجویان قرار گیرد.

رئیس دانشگاه با انتقاد از فضای بیرونی محل ثبت نام، کوتاهی در فضا سازی و پاکیزگی را یادآور شد و افزود: با توجه به محیط مناسب دانشگاه باید چمن کاری و گل کاری بهتری انجام می شد تا دانشجویان با ورود به محیط دانشگاه احساس خوشایندی از تماشای گل و چمن داشته باشند.

گفتنی است؛ در آزمون سراسری سال 1398، بیش از 500 دانشجوی جدید در رشته های مختلف در  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین پذیرفته شده اند و ثبت نام آنان از روز دوم مهر آغاز و تا روز چهارم ادامه داشت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر