دانشگاه علوم پزشکی قزوین، یکی از بهترین آزمایشگاه های مولکولی کشور در تشخیص کرونا را دارد

1399/4/1 يكشنبه

در بازدیدی که به منظور ارزیابی تشخیص های مولکولی کرونا ویروس از جانب مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و درمان و نماینده انیستیتو پاستور ایران صورت گرفت، ایشان، آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی قزوین را یکی از بهترین آزمایشگاه های مولکولی کشور برشمردند.

میرشمس الدین حسینی، مدیر امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با بیان این خبر، گفت: به دنبال شیوع کرونا ویروس، انجام آزمایش مولکولی تشخیص کووید 19، از بیماران مشکوک، در آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی قزوین آغاز شد و در بازدیدی که در همین خصوص، روز 27 خرداد 99 از سوی نمایندگان وزارت بهداشت و انیستیو پاستور ایران صورت گرفت، عملکرد این آزمایشگاه، بسیار مطلوب ارزیابی شد.

حسینی اظهار کرد: مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، آزمایشگاه مرجع قزوین را از آزمایشگاه های مولکولی برتر کشور برشمرد که در زمینه تشخیص های مولکولی، بسیار دقیق و نظام مند عمل می کند.

گفتنی است، مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت؛ مدیریت امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سایر اقدامات اجرایی، مدیریتی، نظارتی و پیشبرد اهداف تعیین شده را رضایت بخش دانست.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر