اطلاعیه جهت تکمیل مدارک استخدامی داوطلبین آزمون استخدامی بهمن ماه 99

1400/1/8 يكشنبه

قابل توجه کلیه داوطلبین پذیرفته شده در مرحله اول (تحویل مدارک):

کلیه مدارک اعلام شده در پورتال دانشگاه به جزء فرم امتیاز کرونا در سامانه azmoon99.qums.ac.ir  بارگذاری گردد. با توجه به اینکه داوطلبین در خصوص امتیاز کرونا در سامانه سنجش خود اظهاری انجام داده اند، بقیه مراحل (راستی آزمایی) به عهده مراکز درمانی بهداشتی بوده که  به شرح ذیل اعلام می گردد:

- لیست افراد پذیرفته شده مرحله اول به مراکز درمانی و بهداشتی ارسال گردیده است.  فرم امتیاز کرونا بدون درج امتیاز، توسط خود مراکز تکمیل و پس از امضا مسئول مستقیم و بالاترین مقام واحد/مرکز، به معاونت تخصصی مربوطه ارسال می شود. همچنین جهت کلیه داوطلبینی که از مورخه 01/12/1398 لغایت 24/11/1399،  در مراکز مختلف تحت هر عنوانی بصورت مامور.مشغول به فعالیت بودند،فرم امتیاز کرونا بدون درج امتیاز با احتساب ماه و روز تکمیل گردد.  

- ارسال فرم های تکمیل شده توسط مراکز جهت تایید و اصالت فرم به معاونت های تخصصی

- ارسال فرم های امیتاز کرونا ، پس از تایید نهایی به معاونت توسعه جهت طرح در کمیته استانی و تایید امتیاز کرونا

- ثبت امتیاز نهایی کرونا داوطبین در سامانه سنجش توسط مدیریت منابع انسانی دانشگاه

تذکر:

  •  در خصوص پرسنل پذیرفته شده در سایر استان ها، فرم امتیار کرونا نیز بدون درج امتیاز تکمیل می گردد و محاسبه امتیازکرونا مطابق با شیوه نامه دانشگاه مقصد می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر