قابل توجه کلیه داوطلبین آزمون استخدامی

1400/1/8 يكشنبه

در صورتیکه هریک از همکاران شاغل در دانشگاه در آزمون استخدامی بهمن ماه ۹۹ در  سایر دانشگاه ها پذیرفته شده اند. لطفا فرم امتیازکرونا را پس از تکمیل قسمت اول فرم و تاییدیه مرکز درمانی و بهداشتی و معاونت تخصصی حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۰ فروردین به میز خدمت ستاد  دانشگاه  تحویل نمایند.
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر