اطلاعیه شماره2

1400/1/11 چهارشنبه

داوطلبان پذیرفته شده در آزمون استخدامی بهمن ماه سال 1399 موظف هستند با توجه به اطلاعیه بارگذاری شده در پورتال دانشگاه در خصوص مدارک مورد نیاز ثبت نام، و با عنایت به تمدید مهلت بارگذاری و اصلاح مدارک تا ساعت 24 تاریخ 11/01/1400 نسبت به بارگذاری مدارک اقدام نموده و در صورت بارگذاری آن مجدد بررسی و در صورت داشتن هرگونه نقص آن را برطرف نمایند.

لازم به ذکر است:

  • کلیه مدارک ممهور به مهر کپی برابر اصل دفترخانه اسناد رسمی باشد.
  • مدارک ناقص و یا عدم ممهور به مهر کپی برابر اصل دفترخانه اسناد رسمی مورد بررسی قرار نمی گیرد و عواقب ناشی از آن به عهده داوطلب خواهد بود.
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر