اخبار

بازدید وزارتی از گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی قزوین  

1397/2/24 دوشنبه

 

روز 19 اردیبهشت 1397 بازدید دکتر فخرالسادات میرحسینی و دکتر امید مرادی مقدم، عضو هیات بُرد وزارت بهداشت، از گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی قزوین انجام گرفت.

در این برنامه، بازدیدکنندگان با همراهی دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ دکتر علی صفری، رییس دانشکده و معاون آموزشی ایشان از گروه آموزشی، سایت و کلاس‌ها دیدن کردند.

مرکز مهارت بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و اتاق عمل و بخش آی سی یو مراکز آموزشی - درمانی ولایت و شهیدرجایی، از دیگر مکان هایی بود که هیأت وزارتی بازدید داشت و در پایان، با برگزاری نشستی در مورد برنامه های آتی دانشکده، تبادل نظر شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ