اخبار

25 درصد از مردان بالای 18 سال در استان قزوین، روزانه سیگار می کشند

1397/2/24 دوشنبه

طبق نتایج حاصل از اجرای دور هفتم پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر، در استان قزوین، بیش از نیمی از افراد یالای 18 سال در استان قزوین، یعنی: 54.7 فعالیت بدنی ناکافی دارند و 25 درصد از مردان بالای 18 سال در استان هم، روزانه سیگار می کشند.

فاطمه ناجی، کارشناس بیماری های غیر واگیر استان قزوین با بیان مطالب فوق، اظهار کرد: بالغ بر 63.62 درصد از افراد بالای 18 سال در استان قزوین، دچار اضافه وزن و چاقی هستند.

به گفته این کارشناس، بالغ بر 35 درصد از زنان بالای 18 سال در استان چاق هستند. وی افزود که 24.6 درصد از افراد بالای 18 سال در استان قزوین، فشار خون 90/140 و بالاتر دارند.

یادآور می شود، نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر از سال 1383 با اجرای اولین دور از بررسی های خود آغاز شد. این نظام از طریق بررسی های متوالی، به گردآوری، پردازش و تحلیل داده های عوامل خطر بیماری های غیر واگیر پرداخته و با انتشار اطلاعات مربوط، برای تأثیرگذاری بر سیاست ها و برنامه های کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر گام برمی دارد.

ناجی، در این رابطه نیز گفت: بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در استان قزوین، در سال های 1383 تا 1386 و سال های 88 و 90 اجرا شد. ایشان اضافه کرد دور هفتم این پیمایش، اردیبهشت و خرداد 1395 همزمان با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور اجرا شد.

این کارشناس، هدف از اجرای پیمایش را تعیین شیوع عوامل خطر قابل مداخله بیماری های غیر واگیر، شامل: "استعمال دخانیات، تغذیه ناسالم، کم تحرکی، فشار خون بالا، اضافه وزن و چاقی، قند خون بالا و چربی های خون بالا" به تفکیک گروه های سنی و جنسی و تعیین روند عوامل خطر اصلی قابل مداخله بیماری های غیر واگیر به تفکیک گروه های سنی و جنسی عنوان کرد.

ناجی بیان کرد: حجم نمونه در کل کشور 30597 تن در قالب 3060 خوشه 10 نفری بود که در این دور از پیمایش 470 تن از ساکنان بالای 18 سال استان در قالب 47 خوشه 10 نفری مورد بررسی قرار گرفتند. ایشان ادامه داد که از این تعداد 24 خوشه در شهرستان قزوین، شش خوشه در شهرستان تاکستان، پنج خوشه در شهرستان بویین زهرا، سه خوشه در شهرستان آبیک، هفت خوشه در شهرستان البرز و دو خوشه در شهرستان آوج قرار داشت و در مجموع، هفت تیم پرسشگری و در هر تیم، یک پرسشگر مرد و یک پرسشگر زن فعالیت داشتند.

به گفته این کارشناس، برای کنترل و کاهش شیوع بیماری های غیر واگیر، مانند: دیابت، فشار خون بالا و سرطان، علاوه بر اقدامات سیستم سلامت کشور، شامل: غربالگری، بیماریابی، شناسایی به موقع، ارائه خدمات درمانی و مراقبتی کافی، باید بر سایر مولفه های موثر بر سلامت و تغییر شیوه زندگی نیز متمرکز شد و با انجام مداخلات و اقدامات موثر، میزان مواجهه مردم یا عوامل خطر بروز این بیماری ها کاهش یابد.

ایشان مهمترین عوامل خطر بروز بیماری های غیر واگیر را تغذیه ناسالم، تحرک بدنی ناکافی و مصرف دخانیات و الکل دانست و گفت: با کنترل و کاهش مواجه با این عوامل می توان انتظار داشت که شیوع بیماری های غیر واگیر پس از طی یک دوره زمانی مشخص، کم کم کاهش یابد و یا اینکه، حداقل، افزایش آن متوقف شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ