اخبار

اولین آندوسونوگرافی در مرکز آموزشی  - درمانی ولایت قزوین انجام شد

1397/2/25 سه‌شنبه

روز 22 اردیبهشت 1397 اولین آندوسونوگرافی در مرکز آموزشی - درمانی ولایت قزوین توسط دکتر همایون سخنور، فوق تخصص گوارش انجام شد.

به گفته دکتر سخنور، آندوسونوگرافی دستگاه پیشرفته ای از ترکیب آندوسکوپی و سونوگرافی است که عمدتاً برای تشخیص و درمان بیماری های دستگاه گوارش، کبد و لوزالمعده بکار می رود. وی ادامه داد: از آنجایی که در حین آندوسونوگرافی این وسیله از داخل بدن به احشاء درونی دستگاه گوارش می نگرد، حساسیت و اختصاصیت بالایی برای تشخیص بیماری ها را دارد.

این پزشک فوق تخصص گوارش، با گفتن این خبر، اعلام کرد که این سیستم برای تشخیص ضایعات مجاری صفراوی و کیسه صفرا از جمله سنگ های صفراوی، انگل های صفراوی و تومورهای صفراوی کیسه صفرا و لوزالمعده کاربرد داشته و نقش جایگزین یا تکمیلی برای روش های تصویر برداری مانند ام آرآی صفراوی و پانکراس و سی تی اسکن دارد.

پزشک مرکز آموزشی - درمانی ولایت قزوین تصریح کرد: در بیماری های لوزالمعده، مانند: التهاب های حاد و مزمن لورالمعده و توده های کیستک یا توپر پانکراس، آندوسونوگرافی، حساس ترین وسیله تشخیص است و برای نمونه برداری از این توده ها و کیست ها و گاه تخلیه کیست ها استفاده می شود.

دکتر سخنور بیان کرد که در مری، معده، دوازدهه و رکتوم، آندوسونوگرافی، برای مرحله بندی تومورهای این نواحی به منظور تعیین روش درمانی مناسب، ضروری است. ایشان ادامه داد: برای داخل جداری این احشاء آندوسونوگرافی، تنها وسلیه تشخیص با حساسیت بالاست.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ