اخبار

استان قزوین از پیشتازان ارائه خدمات سلامت به جوانان است

1397/2/26 چهارشنبه

برنامه سلامت جوانان در ابتدا به شكل ادغام يافته با اداره سلامت نوجوانان و مدارس در سال 87 آغاز شد، اما در همان سالها تمركز عمده برنامه بر جمعيت نوجوانان در مدرسه بود، زیرا آنان در دسترس بودند و دسترسي به ايشان، دسترسي به والدينشان را محتمل مي ساخت.

مژگان عباسی، کارشناس مسؤول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان قزوین با گفتن مطلب فوق و تأکید به اینکه استان قزوین از پیشتازان ارائه خدمات سلامت به جوانان است؛ اظهار کرد: در سال 89 تعامل با وزارت علوم در خصوص گسترش پوشش خدمات مراقبتي به جوانان آغاز شد كه متاسفانه به دليل نبود بودجه كافي به ثمر نرسيد و فعاليت ها به معاونت فرهنگي - دانشجويي وزارت بهداشت محدود شد.

ایشان عنوان کرد که از آن سال با تدوين بسته خدمت مختص جوانان و شناسنامه مناسب با آن گروه سني در تعامل با ذينفعان، معاينات جسماني - رواني دانشجويان ورودي پزشكي و پيراپزشكي انجام شد. وی ادامه داد: در سال 90 اين معاينات با رويكرد تدوين شناسنامه سلامت طلاب به دانش آموختگان ورودي حوزه علميه در كاشان، قم، بابل و قزوين نيز تسري پيدا كرد.

نیاز به همکاری «سمن» ها و انجمن ها

به گفته این کارشناس، در مقایسه با نوجوانان که بیشتر آنان در مدرسه قابل دسترسی هستند و با هماهنگی و همکاری آموزش و پرورش، می توان خدمات مورد نیازشان، شامل: غربالگری، پیشگیری و آموزشی را ارائه داد، برای ارائه خدمات به جوانان نیاز به هماهنگی و همکاری بین بخشی ارگان ها و سازمان های متعددی وجود دارد.

عباسی گفت: شناسایی و همکاری با «سمن» ها و انجمن های فعال در زمینه سلامت جوانان از جمله اقداماتی است که منجر به ارتقای همگرایی درون و برون بخشی در حوزه سلامت جوانان و ارتقا كيفي و كمي ارائه خدمات سلامت به جوانان خواهد شد.

کارشناس مسؤول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان قزوین اذعان کرد که به همین منظور با هماهنگی و انتخاب اداره ورزش و جوانان، مدیران و اعضای «انجمن هوای تازه»، «انجمن توانگران»، «موسسه راه خُرّم» و «سمن گوهر آسمانی جوان» روز 24 اردیبهشت 1397 و در کارگاه آموزشی، ارزیابی رفتارهای پُرخطر با محوریت پیشگیری از ایدز و بیماری های آمیزشی در نوجوانان و جوانان، در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

این کارگاه برای کارشناسان سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس و مربیان بیماری های آموزشگاه های بهورزی شهرستان ها برگزار شد و در آن، دکتر بهزاد نجف پور، کارشناس ایدز؛ مژگان عباسی، کارشناس مسؤول سلامت نوجوانان، جوانان مرکز بهداشت استان و آمنه خالقی، کارشناس سلامت جوانان از مرکز بهداشت استان قزوین، در مورد کلیات ایدز، رفتارهای پُرخطر مرتبط با آن، رویکرد نوین آموزش ایدز، انگ و تبعیض ناشی از ایدز و تاثیر آن برجامعه، نظام مراقبت بیماری های آمیزشی و مراکز مشاوره بیماری های رفتاری و مرکز ویژه زنان آسیب پذیر، سخن گفتند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ