اخبار

آغوز، سرشار از ويتامين A است

1397/5/18 پنجشنبه

در هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، نسیم فیروزی، کارشناس مامایی و کارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گفت: شروع تغذيه با شير مادر طي يك ساعت اول تولد، اولين و حياتي ترين گام برای کاهش مرگ و مير شيرخواران و کودکان است.

این کارشناس مامایی با بیان اینکه در روز اول تولد، آغوز يا کلستروم برای نوزاد بسيار مُغذّی است؛ اظهار کرد: نياز نوزاد در اين هنگام خيلي کم است و قطرات کم آغوز نيز برای او کافي است؛ زیرا آغوز سرشار از ويتامين A است.

به گفته کارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ويتامين A برای حفافت از چشم ها و کاهش عفونت ها اهميت دارد و از طرفي با تحريك عمل دفع، به پيشگيری از زردی نوزاد کمك کرده و باعث توليد شير کافي برای تغذيه بعدی می شود.

فیروزی با اشار به اینکه آغوز سرشار از عوامل ايمني بخش است و اولين واکسن نوزاد محسوب مي شود که او را در برابر بسياری از بيماری ها حفافت کرده و به تنظيم سيستم ايمني در حال تكامل نوزاد نيز کمك مي کند، گفت:  آغوز حاوی عوامل رشد است که به تكامل و عملكرد موثر روده نوزاد کمك کرده و مقابل ورود ميكرو ارگانيزم ها و آلرژن ها به بدن نوزاد، مقاومت می کند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ