اخبار

طرح «کوهورت سلامت» برای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین اجرا می شود

1397/5/18 پنجشنبه

در اولین نشست کارگروهی تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر امیر پیمانی، معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه با ارائه گزارشی از اجرای طرح «کوهورت سلامت» کارکنان در چند دانشگاه و تصویب اجرای آن در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ گفت: با توجه به اهمیت موضوع، تأمین مکان مناسب برای اجرای طرح در اسرع وقت به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه محول شده است.

ایشان با بیان اینکه «کوهورت» به مطالعه ای گفته می شود که در آن جمعیت مشخصی تعریف شده و برای مدت مشخصی این جمعیت و تغییرات آنان از نظر مواردی که مدنظر است، بررسی و پیگیری می شوند؛ عنوان کرد: این طرح از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به منظور اجرا در سال 1397 به دانشگاه اعلام شده است.

نشست مذکور با حضور دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه؛ دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع و دکتر حمیدرضا نجاری معاون بهداشتی ایشان، دکتر عبدالله کشاورز، مدیر درمان و دکتر سیدمهدی میرهاشمی، مدیر پژوهشی دانشگاه و همچنین دکتر مهناز عباسی، معاون پژوهشی دانشکده پزشکی، روز 15 مرداد 1397 در سالن کنفرانس دفتر ریاست برگزار شد و در ادامه، اعضای کمیته راهبری و کمیته علمی، تعیین و بررسی نحوه اجرای طرح به نشست آتی موکول شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ