اخبار

بررسی سیمای زندگی دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور روانشناس وزارت بهداشت

1397/6/22 پنجشنبه

با تلاش و همکاری مشترک اداره مشاوره و سلامت روان و مدیریت تعالی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، نشست کارشناسان فرهنگی و سلامت روان با حضور دکتر فرشاد بهاری، روانشناس و نماینده دفتر مرکزی مشاوره وزرات بهداشت، روز 18 شهریور 1397 در این دانشگاه برگزار شد.

 در برنامه مذکور، ابتدا رامش حسین زاده، رییس اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان اینکه بروز و شیوع آسیب های روانی و اجتماعی در هر جامعه ای، تأمل برانگیز و هشدار دهنده است و اگر این مسئله در جمعیت دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی -که از نخبگان و سلامت آفرینان آینده کشور هستند- باشد، نیازمند دقت نظر و پایش دقیق تر آسیب هاست؛ هدف از دعوت از نماینده وزارت بهداشت را آگاهی کارشناسان از آخرین وضعیت سیمای زندگی دانشجویی کشور بیان کرد.

دکتر بهاری نیز به تشریح و ترسیم زندگی دانشجویان در زمینه مولفه های بسیار گسترده، همچون: سبک زندگی، نگرش ها، رفتارها، برنامه ها و فعالیت ها، ازدواج و ارضای نیازهای عاطفی و جنسی و نگرانی ها پرداخت. سپس تحلیل اطلاعات به همراه برنامه پرسش و پاسخ انجام شد.

در پایان این برنامه، مجید نظامی، مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ائتلاف همه جانبه بین واحدها و فعالیت و مشارکت و حضور همه جانبه کارشناسان را خواستار شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ