اخبار

رسالت آموزش مداوم، اعتلای مهارت های عملی و علمی جامعه پزشکی است

1397/9/14 چهارشنبه

دکتر فاطمه سمیعی، دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: همسو با رسالت کلی دانشگاه و معاونت آموزشی، واحد آموزش مداوم، تأمین و تأیید برنامه های آموزشی، به منظور تحقق و ارتقای یادگیری مشمولان آموزش مداوم تحت پوشش دانشگاه را بر عهده دارد.

به گفته ایشان، این واحد رسالت خود را از طریق هدایت و هماهنگی اعضای هیأت علمی و مُدرّسان و مربیان با مراکز آموزشی برای اعتلای مهارت های عملی و علمی مشمولان به منظور بهبود انجام مؤثرتر و کارآمدتر مسؤولیت های حرفه ای آنان در حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه به انجام می رساند.

دکتر سمیعی عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون واحد آموزش مداوم دانشگاه پس از نیازسنجی عناوین آموزشی و اولویت بندی آنها و تنظیم تقویم زمانبندی برگزاری برنامه های بازآموزی برای برنامه ریزی، موفق به برگزاری تعداد هشت برنامه مدون، دو کارگاه، 15 کنفرانس و یک سمینار دو روزه در سال 1397 شد.

ایشان بیان کرد که امسال همچنین، این واحد، دو هزار و 540 گواهی بازآموزی برای شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم، 88 گواهی نهایی پنج ساله و 38 گواهی ماده شش صادر کرده است. دکتر سمیعی گفت: تعداد 18 مورد تهیه پوستر و فراخوان، برگزاری چهار کمیته تخصیص و شش کمیته ماده شش  نیز از جمله فعالیت های این واحد است.

دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی قزوین، افزایش سطح آگاهی های علمی، دانش فنی و مهارت های حرفه ای مشمولان قانون، به هنگام کردن دانش پزشکی مشمولان قانون به منظور آشنایی با تازه های علمی و عملی حرفه ا ی مربوط و انطباق آنها با نیازهای جامعه، آشنا کردن جامعه پزشکی با سیاست ها، جهت گیری ها و اولویت های بهداشتی - درمانی کشور و جلب مشارکت آنان، تقویت و تحکیم  آموخته های درست قبلی و آشنایی جامعه پزشکی با استانداردهای کارآمد و مطلوب خدمات پزشکی و حرفه های وابسته را از جمله اهداف این واحد بر شمرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ