اخبار

توزیع مکمل ها و اقلام بهداشت خانواده، نرم افزاری شد

1397/12/22 چهارشنبه

تامین و توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری های پُرخطر و شش قلم داروهای مکمل برای گروه های سنی خاص در جمعیت روستایی، حاشیه نشین و شهرها از جمله موارد پُر اهمیت در ارائه مطلوب خدمات بهداشتي به مراجعين مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه ها و خانه های بهداشت در طی سال های أخیر است.

در این فرایند، لازم است کلیه کودکان زیر دو سال، قطره ویتامین «آد» و از شش ماهگی تا دو سالگی، قطره آهن دریافت کنند. همچنین به کلیه افراد بالای 18 سال، ویتامین «د 3» ارایه شود و مادران باردار هم در سه ماهه ابتدای بارداری، اسید فولیک و از ماه چهارم بارداری تا سه ماه بعد از زایمان، کپسول مولتی ویتامین مینرال و قرص آهن دریافت کنند.

با توجه به موارد فوق و نظر به افزایش هزينه هاي خريد و کمبود کشوری تامین برخی از اقلام، لزوم برنامه ريزي برای توزیع متناسب و اولویت بندی شده به گونه اي كه بتوان در شرایط موجود، پوشش مناسبی در سطح مراكز، پايگاه ها و خانه هاي بهداشت ايجاد شود، ضروری به نظر می رسید. بر این مبنا، نرم افزار توزیع مکمل ها و اقلام بهداشت خانواده، توسط امور دارویی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تهیه و در نشست روز 15 اسفند 1397 به کارشناسان امور دارویی و تکنسین های دارویی شبکه های بهداشتی - درمانی ارایه شد. همچنین، نحوه استفاده از نرم افزار توسط دکتر صالحی شهیدی، مسؤول امور دارویی استان برای شرکت کنندگان تشریح شد، سپس به سوالات در این زمینه پاسخ داده شد و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد آن توسط شرکت کنندگان ارایه شد.

نقش امور دارویی در برنامه بیمه روستایی، موضوع دیگری بود که توسط مقصود پورمحمد، مسؤول برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه به بحث گذاشته شد. نکات لازم درباره پایش داروخانه مرکز و بررسی نسخ آن، ارایه دارو در دهگردشی، بازبینی فهرست 436 قلم، نحوه تامین داروهای ترالی، ارزیابی نتایج بررسی نسخ پزشکان خانواده و لزوم مداخله آموزشی برای بهبود شاخص های نسخ از موارد مطرح شده در این بخش بود.

در پایان، شرح وظایف و فعالیت های مربوط به متصدی انبار و کارشناس واحد دارویی برای تکمیل به همکاران ارایه و نظرات همکاران برای بهبود فرایندهای مورد بحث، جمع بندی شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ