اخبار

بازگرداندن حق محرومیت از مطب، بخشی از جریمه متخلفان شد

1397/12/23 پنجشنبه

در نشست های هیأت بدوی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مصوب شد که تعدادی از اعضاء هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی، که در بخش خصوصی فعالیت می کنند مبالغ دریافتی بابت حق محرومیت از مطب را بازگردانند. این موضوع در سی و دومین و سی و سومین نشست هیأت مذکور در روزهای 25 دی و 13 اسفند 1397 اعلام شد.

در این نشست ها، موضوع فعالیت تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی در بخش خصوصی، با وجود دریافت حق محرومیت از مطب، مطرح شد و پس از بررسی دفاعیات این افراد و مستندات ارائه شده، نظرات کارشناسی مرتبط، منجر به صدور رأی تنبیهی و عودت مبالغ دریافتی بابت حق محرومیت از مطب برای متخلفان شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ