اخبار

همکاری و مشارکت داوطلبان سلامت شهرستان آوج در بسیج ملی کنترل فشارخون

1398/3/28 سه‌شنبه

از ابتدای اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون بالا، داوطلبان سلامت شهرستان آوج در کنار تیم های سلامت این شهرستان برای آموزش و اطلاع رسانی جمعیت تحت پوشش به منظور شرکت در بسیج ملی کنترل فشارخون بالا مشارکت کردند.

ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با بیان این خبر، اندازه گیری و ثبت فشارخون 91 درصد جمعیت واجد شرایط شهرستان آوج را علاوه بر تلاش های کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج و همکاری های بین بخشی، مرهون همکاری و مشارکت داوطلبین سلامت این شهرستان دانست.

فهیمه طاهرخانی، کارشناس جلب مشارکت های مردمی شهرستان آوج هم ضمن تقدیر از مشارکت داوطلبین سلامت در اجرای این طرح، حضور داوطلبان سلامت در ایستگاه های سیّار کنترل فشارخون، واحدهای بهداشتی، مساجد، ادارات، بوستان ها و توزیع تراکت و پمفلت طرح بسیج ملی کنترل فشارخون بالا و اطلاع رسانی به افراد واجد شرایط برای مراجعه به واحدهای بهداشتی را از اقدامات انجام شده واحد جلب مشارکت های مردمی شهرستان آوج در بسیج ملی کنترل فشارخون عنوان کرد.

گفتنی است، بسیج ملی کنترل فشارخون بالا از 17 اردیبهشت تا 15 تیر 1398 همزمان با سراسر کشور در شهرستان آوج نیز در حال اجراست.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ