اخبار

تعداد زیادی از شیره‌ها از گلوکز یا نبات سوخته تهیه می شود

1398/4/18 سه‌شنبه

مهندس علی صادقی، مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: طبق بررسی‌های انجام شده توسط این آزمایشگاه، تعداد زیادی از شیره‌هایی که در سطح شهر عرضه می‌شود، شیره طبیعی نبوده، بلکه از گلوکز یا نبات سوخته تهیه شده است.

به گفته این مقام مسؤول، تنها شباهت شیره تقلبی با شیره طبیعی، رنگ و ظاهر آن است که به شکل ماهرانه‌ای تهیه شده و توسط افراد عادی، قابل تشخیص نیست. مهندس صادقی، توصیه کرد که مردم، شیره طبیعی  را از افراد و مکان های مطمئن تهیه کنند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ