اخبار

گزارش مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دو کالای پزشکی فاقد کیفیت را از بازار کشور جمع کرد

1398/4/20 پنجشنبه

بنا به اظهار مهندس طاهره دینکانی، رییس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از زمان راه اندازی سامانه ثبت گزارش مشکلات کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط اداره کل تجهیزات پزشکی تاکنون، گزارش های ثبت شده در این سامانه توسط مراکز درمانی تابعه این دانشگاه، منجر به فراخوانی و جمع آوری یک مدل آنژیوکت و یک مدل پلیت کوتر فاقد کیفیت از سطح کشور شده است.

مهندس دینکانی این موضوع را روز 18 تیر 1398 بیان کرد و گفت: علاوه بر مسؤولین فنی ملزومات پزشکی مراکز درمانی، کلیه پزشکان، پرستاران، کارکنان، بیماران و حتی مراجعین مراکز درمانی کشور می‌توانند به منظور گزارش مشکلات کیفی و عملکردی تجهیزات و ملزومات پزشکی، از طریق پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی به آدرس www.imed.ir و یا پورتال معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به آدرس  vcdf.qums.ac.ir زیرپورتال "گزارش مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی"(MDR) ،نسبت به گزارش مشکل مشاهده شده اقدام نمایند.

آموزش استفاده از سامانه MDRبا انتشار پوستر و پمفلت

این مقام مسؤول گفت: به منظور بهره‌برداری از این سامانه، پوستر و پمفلت آموزشی طراحی و منتشر شده است که در پورتال معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در دسترس عموم کاربران قرار داده شده است.

مهندس دینکانی بیان کرد کلیه کاربران تجهیزات و ملزومات پزشکی، پس از مطالعه پمفلت و پوسترهای ذکر شده و فراگیری استفاده از سامانه MDR، در صورت مشاهده هرگونه مشکل کیفی در تجهیزات و ملزومات پزشکی، می‌توانند موضوع را از طریق این سامانه به اداره کل تجهیزات پزشکی گزارش نمایند تا مشکل ذکر شده توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم جهت رفع آن صورت پذیرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ