اخبار

برگزاری دو دوره آموزشی برای مسؤولان فنی تازه استخدام در واحدهای تولیدی

1398/5/20 يكشنبه

 مهندس هدایت آزادروش، مدیر نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گفت: دو دوره آموزشی، ویژه مسؤولان فنی تازه استخدام در واحدهای تولیدی برگزار شد.

به گفته ایشان، دوره اول، دوره توجیهی بود که به منظور آشنایی شرکت کنندگان با شرح وظایف محوله، روز 14 مرداد 1398 برگزار شضد و در آن، علاوه بر شرح وظایف مسؤولان فنی در واحدهای تولیدی، مباحثی، مانند: نحوه نظارت بر مواد اولیه مورد مصرف، اصول صحیح انبارش مواد اولیه و محصول نهایی (GSP)، فرآیند صدور، تمدید و اصلاح پروانه‌های بهداشتی مطرح شد.

این مقام مسؤول اذعان کرد که برنامه دوم، آشنایی با نحوه تکمیل و امتیازدهی چک لیست درجه بندی واحدهای تولیدی صنایع آرایشی و بهداشتی بود که روز 16 مرداد برگزار شد و علاوه بر بررسی چک لیست های ارزیابی، نکات لازم در مورد نحوه مستندسازی و شناسایی خطر بیان شد.

مهندس آزادروش، تصریح کرد که این چک لیست، شاخص رتبه بندی واحدهای تولیدی فراورده های آرایشی و بهداشتی استان و ملاک گرفتن مجوز برای استفاده از ظرفیت خالی واحد تولیدی است و  همچنین به منظور بررسی مستندات فرایندها و انجام ممیزی واحدهای تولیدی استفاده می شود.

شایان ذکر است، هر دو برنامه، در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو دانشگاه برگزار شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ