اخبار

برگزاری دوره آموزشی مدیریت فرآیند

1398/5/20 يكشنبه

دکتر امید کارآگاه، مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین از برگزاری دوره آموزشی مدیریت فرآیند در این معاونت خبر داد.

دکتر کارآگاه گفت: دوره  آموزشی مدیریت فرآیند با حضور کارکنان و مدیران معاونت غذا و دارو در سالن اجتماعات معاونت، روزهای سوم و دهم مرداد 1398 برگزار شد.

به گفته ایشان، دکتر مرتضی نجفی، معاون مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تدریس این دو دوره را بر عهده داشت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ