اخبار

نان های ساندویچ رها شده در خیابان های شهر قزوین جمع آوری شد

1398/9/11 دوشنبه

مهندس محمدتقی سلیمانی، کارشناس مسؤول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین گفت: پیرو گزارش های بازرسان بهداشت محیط و شکایات مردمی، مبنی بر نگهداری نامناسب نان های ساندویچی در گوشه و کنار خیابان ها در ساعات اولیّه روز و احتمال دسترسی حیواناتی از جمله گربه و موش به آن ها، ساعت هشت صبح روز ششم آذر 98 در طرحی ضربتی، با حضور 24 بازرس بهداشت محیط این مرکز، کلیه اغذیه فروشی های سطح شهر، مورد بازرسی قرار گرفت و نان های رها شده، جمع آوری شد و به مرکز بهداشت انتقال یافت.

این اقدام، ادامه دارد

این مقام مسؤول با بیان اینکه این اقدام پیرو تذّکرات قبلی انجام گرفت، تاکید کرد: اغذیه فروشی هایی که نان های آنها توسط خودشان تحویل گرفته نشود و در خیابان رها شود، توسط بازرسان بهداشت محیط، جمع آوری شده و از رده مصرف، خارج خواهد شد.

وی به آن دسته از متصدیانی که نان های ساندویچی آنان به مرکز بهداشت منتقل شده، تاکید کرد که به واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان مراجعه کنند. کارشناس مسؤول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان قزوین هشدار داد که در صورت تکرار، پرونده این افراد به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

مهندس سلیمانی، از رؤسای اتحادیه های اغذیه فروشان و نانوایان درخواست کرد در این طرح نظارتی، با اطلاع رسانی به اعضای خود، در حفظ ایمنی مواد غذایی و ارتقای سلامت جامعه کمک کنند.

ایشان هر کدام از شهروندان را بازرس افتخاری مرکز بهداشت خواند و تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، موضوع را با سامانه 190 در میان گذاشته تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ