اخبار

غربالگری ژنتیکی زوجین در زمان ازدواج، اجباری است

1398/10/24 سه‌شنبه

دکتر سوسن صادقی، کارشناس مسؤول واحد بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، غربالگری ژنتیکی زوجین در زمان ازدواج، اجباری است، تا افراد، ضمن آگاهی از موقعیت خود، نسبت به ادامه روند مراحل ازدواج اقدام کنند.

وی با بیان اینکه غربالگری ژنتیک زمان ازدواج، به تنهایی هرگز نمی‌تواند معلولیت ها را کاهش دهد، افزود: غربالگری های ژنتیک باید در دوران مختلف زندگی، مانند: زمان ازدواج، حاملگی، نوزادی و کودکی انجام شود تا بیماری های ژنتیکی کاهش پیدا کنند.

غربالگری ژنتیک نزدیک به 4000 زوج

لیلا آشوری، کارشناس  ژنتیک  واحد بیماری های غیر واگیر مرکز بهداشت شهرستان قزوین هم در این رابطه گفت: در 9 ماهه نخست سال 98، در کلینیک ژنتیک این مرکز، برای سه هزار و 985 زوج، پرسشنامه غربالگری بیماری های ژنتیک تکمیل شده است که 32 درصد از آنان، نیاز به بررسی تکمیلی ژنتیک توسط پزشک کلینیک داشتند.

این کارشناس تصریح کرد که در این غربالگری، بیماری های ژنتیک موجود در خانواده  های زوجین و احتمال بروز آن بیماری ها در فرزندان آنان مورد بررسی قرار می گیرد و افرادی که نیاز به آزمایش ژنتیک داشته باشند، به آزمایشگاه های مربوطه، ارجاع شدند و پیگیری می شوند.

آشوری، یادآور شد: غربالگری بیماری های ژنتیکی، شامل: تالاسمیPKU  (فنیل کِتون اوریا، یا همان بیماری ژنتیکی نقص آنزیم کبدی)، هموفیلی، ناشنوایی، کم شنوایی، نابینایی، کم بینایی و ناهنجاری های مادرزادی؛ مورد بررسی قرار می گیرند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ