اخبار

به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به بیماری کووید 19

بازرسان بهداشت حرفه ای بویین زهرا، بر واحدهای کارگاهی و صنفی، نظارت دقیق و کارشناسانه دارند

1399/2/31 چهارشنبه

به گفته دکتر آرش خوشنویس زاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا؛ واحد بهداشت حرفه ای این شبکه از آغاز گام دوم طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، به منظور مقابله با بیماری کووید 19 و جلوگیری از شیوع آن، حدود دو هزار و 800 بازدید از کلیه واحدهای صنعتی، صنفی و کشت و صنعت ها را به صورت روزانه در نوبت های صبح، عصر و حتی در برخی از موارد نوبت های شب، انجام داده است.

وی بیان کرد که در این بازدیدها حدود 300 واحد به دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی مربوط به پیشگیری از بیماری کرونا، اخطاریه کتبی دریافت کردند و هشت واحد نیز پلمب شدند. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا ادامه داد که البته کلیه این واحدها پس از رفع نواقص، ضمن دادن تعهد نامه، با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، فعالیت خود را آغاز کردند.

دکتر خوشنویس زاده، تصریح کرد: نظارت مستمر و دقیق بر کلیه واحدهای کارگاهی و صنفی شهرستان بویین زهرا، توسط واحد بهداشت حرفه ای این شهرستان، با جدیت هر چه بیشتر ادامه دارد. وی اضافه کرد که بر رعایت پروتکل ها ( رعایت فاصله گذاری اجتماعی، گندزدایی، بازگشت به کار) نظارت مستمر وجود دارد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ