اخبار

کمک در مدیریت بیماری کرونا ویروس، فقط با حضور و مشارکت خود مردم است

1399/2/31 چهارشنبه

دکتر حمیدرضا نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در آیین افتتاح طرح «هر صنف، یک پایگاه سلامت» اظهار کرد: امروز بزرگ ترین چالش جامعه بشری، اپیدمی کرونا ویروس است و اگر پاسخی برای شیوع این بیماری نداشته باشیم، تبعات آن بیشتر ادامه خواهد یافت. وی افزود که کمک در مدیریت این بیماری، فقط با حضور و مشارکت خود مردم است.

رییس مرکز بهداشت استان قزوین گفت: اپیدمی کرونا ویروس همه جوامع و جوانب بشری را تحت تاثیر قرار داد و این ویروس چنان چالشی ایجاد کرد که کلیه فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، روانی، فرهنگی را متوقف کرد.

دکتر نجاری، اولویت همه انسان ها را سلامت دانست و بیان کرد: باید از مردم برای حفظ و ارتقا سلامتی آنان کمک گرفت و با ارایه طریق توسط نظام سلامت، نقطه هدف نهایی، که مردم هستند را باید پای کار آورد، چون فقط با این شیوه می توان روند اپیدمی را کُند تر کرد و نظام درمان کمتر متحمل چالش شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اذعان کرد که راهکار اصلی در پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری، استفاده از ساختار نظام شیکه است که وقتی به آن رجوع کردیم، توانستیم ضمن غربالگری و بیمار یابی، بیماری را مهار، و ظرفیت نظام بهداشت و درمان را از فشار خارج کنیم و پس از آن، جامعه بشری به ادامه فعالیت های عادی برگردد.

آگاهی عمومی مردم، می تواند کمک بزرگی به نظام سلامت کند

دکتر نجاری، اظهار کرد: این خود مردم هستند که باید مهار بیماری را رقم بزنند و با آگاهی عمومی که در جامعه ایجاد شده است، بتوانند نظام سلامت را یاری کنند. وی ادامه داد که با آگاهی بخشی عمومی به همه آحاد مردم از جمله اصناف و متصدیان، می توان  این گروه را به افرادی از جامعه که آگاهانه به مسایل بهداشتی توجه می کنند، تبدیل کرد.

مسؤول سلامت استان بیان کرد که در حال حاضر، جامعه کنونی ما، متفاوت از قبل شده و اگر فاصله گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت فردی ادامه یابد، مراقبت و پیشگیری از بیماری را نه مانند گذشته، بلکه خیلی بیشتر می توان گسترش داد.

دکتر نجاری اذعان کرد: طرح هر صنف، یک پایگاه سلامت، کمک خواهد کرد تا از پتانسیل های موجود استفاده شود و ضمن ارتقای آگاهی این قشر از جامعه، در بحث پیشگیری، دچار چالش نشویم و فشارهای وارد شده بر نظام سلامت، به قدر قابل ملاحظه ای، کاهش یابد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ