اخبار

تا زمان رفع نواقص

بهداشت، سرویس های بهداشتی جایگاه سوخت شهر آوج را پلمپ کرد

1399/4/8 يكشنبه

به گفته ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج، سرویس های بهداشتی جایگاه سوخت شهر آوج به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی و تهدید علیه بهداشت عمومی پس از انجام اقدامات قانونی با همکاری نیروی انتظامی این شهرستان پلمپ شد.

مهندس فاطمه محمدی، کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج، نشت فاضلاب انسانی به محیط و ایجاد آلودگی های بهداشتی و زیست محیطی را از مهمترین تخلفات این واحد دانست و ادامه داد: پس از صدور اخطار بحرانی و اخذ مجوزهای قانونی، دوباب سرویس بهداشتی این جایگاه تا زمان رفع نواقص پلمپ شد.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ