اخبار

آگاهی بیماران نسبت به حقوق خود مورد ارزیابی قرار گرفت

1399/10/24 چهارشنبه

دکتر ابوطالب سیمیاری، رییس مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین گفت: رعایت اخلاق بالینی و رفتار حرفه ای، همراه با ارائه خدمات مراقبتی و درمانی به بیماران، از اصول مهم و اساسی است که نیاز به پایش و کنترل دارد .

وی اظهار کرد که به منظور بررسی میزان آگاهی بیماران نسبت به حقوق خود، رضایت از کیفیت ارائه خدمات و آشنایی با پزشک و پرستار ارائه دهنده خدمات پزشکی، بازدیدی توسط اعضای کمیته اخلاق بالینی با رویکرد رعایت مفاد منشور حقوق بیمار انجام شد.

شایان ذکر است، در راند اخلاق، امیررضا اکبری نیا، مدیر مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین و محترم توفیقی، مترون مرکز همراه با سایر اعضای کمیته حاضر بودند و با بیماران بستری در بخش های جراحی و بعد از زایمان گفت و گو داشتند و از میزان رعایت منشور حقوق بیمار و آگاهی بیماران پُرس و جو کردند.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ