اخبار

دکتر نوید محمدی به عضویت کمسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی درآمد

1399/12/5 سه‌شنبه

با ابلاغ دکتر علی اکبر حق دوست، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر نوید محمدی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای دو سال به عنوان عضو کمسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی منصوب شد.

در این کمسیون که ابلاغ اعضای شش نفره آن روز 3 اسفند 99 صادر شده است، چهار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران عضویت دارند.

دکتر نوید محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با رتبه استادی و متخصص پزشکی اجتماعی است که هم اکنون سمت معاونت آموزشی دانشگاه را بر عهده دارد.

برنامه ریزی و سیاستگذاری برای رسیدن به مرجعیت علمی مطابق اسناد بالا دستی، تدوین و تصویب استانداردهای مرتبط با ارزشیابی متون و منابع مرجع، ایجاد بستر مناسب برای ورود متون و منابع مرجع به عرصه انتشارات بین الملل، و طراحی فرایندهای مرتبط با ارزشیابی متون و منابع مرجع و ایجاد بستر برای اجرای شفاف آنها از جمله وظایف و ماموریت های هفتگانه کمسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی است.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ