اطلاعیه ها

ارسال آثار برای بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، از تاریخ اول تیرماه سالجاری

1397/4/4 دوشنبه

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه، پژوهشکده ها ، مراکز تحقیقاتی، مراکز رشد و سایر واحدهای وابسته:
فرایند ثبت نام و ارسال آثاربرای بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، از تاریخ اول تیرماه  آغاز و تا پایان مهرماه سالجاری ادامه خواهد یافت این امر به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های    "
razi.hbi.ir" ، "razi.research.ac.ir" و"razifestival.ir" انجام پذیر می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر