اطلاعیه ها

اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان مستعد استان قزوین در سال تحصیلی 98-97

1397/4/10 يكشنبه

دانشجویان به منظور ثبت نام جهت دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به سایت به نشانی http://qazvin.bmn.ir  مراجعه نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر