اطلاعیه ها

فراخوان اعطای گرنت به استادیاران جوان دانشگاه های علوم پزشکی- سال 97

1397/9/3 شنبه


بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در نظر دارد استادیاران فعال و جوان دانشگاه‌های علوم پزشکی را با اهدای یک فقره گرنت تحقیقاتی به میزان 150 میلیون ریال مورد تشویق قرار دهد.

 

کاندیدای مورد نظر لازم است همه شرایط زیر را دارا باشد:

الف- استادیار /طرحی/قراردادی/پیمانی آن دانشگاه باشد (در دانشکده‌های تازه تأسیس مربی هم قابل قبول است).

ب- 40 سال و یا کمتر داشته باشد (متولد اول آبان 1357 یا بعد از آن).

ج- نویسنده اول یا مسؤول مقاله‌ای با هر سه شرط زیر:

​​نوع مقاله: مقاله اصلی (original article) یا مروری (systematic or narrative)

زمان انتشار: منتشر شده در سال 2017 یا 2018 میلادی (پذیرش یا acceptance مقاله مورد قبول نیست و در هنگام ارسال مدارک می‌بایست مقاله منتشر شده باشد)

محل انتشار: مجله‌ای با شاخص (IF (impact factor معادل 3 و یا بالاتر (سال 2016 میلادی) و یا مجله قرار گرفته در فهرست 5% برتر رشته‌های موضوعی مبتنی بر CiteScore (در سامانه منبع‌یاب، بخش رتبه‌بندی Scopus با محدود کردن شاخص Percentile به Top 5%، می‌توانید قرار داشتن مجله در فهرست 5% را بیابید)

 

مستندات لازم جهت پیوست: الف- تصویر حکم استادیار، ب- تصویر صفحه اول مقاله که شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، عنوان مجله و مشخصات سال و شماره و صفحات مقاله باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر