• time : 00:00
  • Date : Wed Dec 01, 2021
هدف «پویش ملی حرف و گفت»، ارتقای سلامت خانواده در ابعاد روانشناختی و اجتماعی

به گفته محمدرضا یوسفی، کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت استان قزوین، «پویش ملی حرف و گفت»، یکم تا هفتم آذر 1400، به مدت یک هفته در سراسر کشور با هدف ارتقای سلامت خانواده در ابعاد روانشناختی و اجتماعی و با محوریت کاهش خشونت خانگی در سراسر کشور و توسط گروه‌های سلامت روان دانشگاه ها برگزار شد.

این کارشناس گفت: در این پویش، اقداماتی مانند نصب پوستر و بنر در مراکز خدمات جامع سلامت، آموزش مردم برای پیشگیری از خشونت، به ویژه همسر آزاری و کودک آزاری، و ارسال فیلم های کوتاه آموزشی در گروه های مجازی در سطح استان قزوین در طول هفته انجام شد.

وی اظهار کرد:کلیه کارشناسان سلامت روان تحت پوشش شهرستان ها نیز در مناطق تحت پوشش خود مردم را در زمینه مهارت های زندگی و پیشگیری از همسرآزاری و کودک آزاری آموزش دادند.

یوسفی در خصوص موارد همسرآزاری و کودک آزاری از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده موارد خشونت خانگی، موضوع را به شماره «123» اورژانس اجتماعی اعلام کنند.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.15.0
    V6.0.15.0