• time : 8:48:36
  • Date : Wed Mar 10, 2021
  • news code : 1825
برگزاری وبینار مربی گری كلاس های آمادگی زایمان توسط دانشكده پرستاری و مامایی قزوین
در راستای برنامه های ترویج زایمان طبیعی و به منظور توانمندسازی کارشناسان مامایی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ساوه و زرند وبینار دوره تکمیلی مربی گری کلاس های آمادگی برای زایمان به درخواست دانشکده علوم پزشکی ساوه، توسط اعضاء هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین که عضو هسته آموزش زایمان فیزیولوژیک دانشگاه قزوین می باشند،

در راستای برنامه های ترویج زایمان طبیعی و به منظور توانمندسازی کارشناسان مامایی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ساوه و زرند وبینار دوره تکمیلی مربی گری کلاس های آمادگی برای زایمان به درخواست دانشکده علوم پزشکی ساوه، توسط اعضاء هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین که عضو هسته آموزش زایمان فیزیولوژیک دانشگاه قزوین می باشند، (دکتر فروزان الفتی- دکتر نضال آژ- فاطمه رنجکش) در تاریخ های 18، 19 اسفند ماه 1399 برگزار شد.

در این دوره 18 ساعته مباحث مدیریت زایمان فیزیولوژیک با تاکید بر پوزیشن های لیبر و زایمان و تکنیک های تنفسی، مدیریت استرس در دوران بارداری و زایمان، مراقبت های موثر در طول لیبر و زایمان، درک درد و روش های کاهش درد و بی دردی، فرآیند یادگیری و آموزش بزرگسالان، تمرینات اسکلتی عضلانی و اصلاح وضعیت دوران بارداری و پس از زایمان توانبخشی بعد از زایمان و آموزش انتخاب دوش مناسب زایمان و برنامه ریزی برای زایمان به کارشناسان مامایی آموزش داده شد.

هدف از اجرای این برنامه آموزشی توانمند سازی بیشتر مادران برای انتخاب زایمان فیزیولوژیک و افزایش تعداد زایمان فیزیولوژیک و همچنین توانمندسازی ماماها برای ارتقاء سلامت مادران می باشد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    V6.0.9.0