• time : 13:55:40
  • Date : Wed Dec 01, 2021
  • news code : 7093
برگزاری نشست شورای آموزشی در دانشكده پزشكی قزوین

نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی، روز هفتم آذر 1400 با حضور دکتر امیرمحمد کاظمی فر، رئیس دانشکده پزشکی، دکتر بنفشه آراد، معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی، دکتر زهره یزدی، معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی و مدیران گروه های بالینی و علوم پایه در سالن ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار شد.

در این نشست، نامه ها و درخواست های دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه، فیزیوپاتولوژی و کارآموزی، در خصوص"نقل و انتقالات و مشکلات دانشجویان " مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

در این نشست، درباره یکسان سازی پاسخ به درخواست های دانشجویان در مورد معرفی به استاد نیز بحث و بررسی شد.

Average :  3.00 |  Submitted :  2

Tags

    6.0.9.0
    V6.0.9.0