• time : 13:37:2
  • Date : Wed Oct 27, 2021
قدردانی استانی از معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكی قزوین بخاطر مدیریت و كنترل بحران ها

قدرت الله مهدیخانی، مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین، به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کاهش خطر بلایا و برنامه های اجرا شده در این زمینه، روز 28 مهر 1400 با ارسال نامه ای، از دکتر جلال رحمانی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مجموعه این دانشگاه، بخاطر مدیریت و کنترل بحران ها، قدردانی کرد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    V6.0.9.0