• time : 13:41:50
  • Date : Wed Oct 27, 2021
تعداد بستری شدگان مبتلا به قارچ سیاه در استان قزوین، به چهار تَن رسید

تعداد بستری شدگان مبتلا به بیماری قارچ سیاه، در استان قزوین، به چهار تَن رسید. به همین دلیل، دکتر علی اکبر کرمی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از عملکرد مطلوب کمیته درمان قارچ سیاه (موکورمایکوزیس) دانشگاه قدردانی کرد.

دکتر کرمی ضمن ابراز خُرسندی از تداوم روند کاهشی تعداد بیماران مبتلا به قارچ سیاه گفت: در حال حاضر چهار بیمار مبتلا به قارچ سیاه در مرکز آموزشی و درمانی ولایت بستری هستند؛ و این در حالی است که پیش از این، ۲۲ بیمار در بخش موکور بستری بودند.

وی با اظهار این نکته که سه تَن از این بیماران، مبتلا به بیماری کرونا نیز هستند و یک تَن در بخش موکور مرکز بستری است؛ گفت: با تشخیص و درمان به موقع این بیماری توسط تیم درمان و کمیته موکورمایکوزیس، بیماران عمدتا با وضعیت عمومی مناسب، مرخص شده اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از اعضای کمیته و تیم درمان موکور، شامل: دکتر اکبری، دکتر اولادی، دکتر خسروی و دکتر رنجبر، متخصصان محترم چشم پزشکی، دکتر نقی رحمانی، دکتر اصفهانی و دکتر اکبری، متخصصان گوش و حلق و بینی، دکتر بیژنی، دکتر کرم پور، دکتر علامی، دکتر ناظم السادات و دکتر کیانی مجد، متخصصان عفونی، دکتر جانباز، متخصص فک و صورت، دکتر حاجیان، دکتر مدنی، دکتر بابایی، دکتر امیدیان و دکتر قرائتی، متخصصان داخلی، دکتر علیزاده، متخصص میکروب شناسی، دکتر فائزه محمدی، متخصص قارچ شناسی، دکتر رائفی، متخصص بیهوشی، و همکاران داروساز و نمایندگان معاونت غذا و دارو و تیم مدیریتی و درمانی مرکز آموزشی و درمانی ولایت، بخاطر عملکرد مطلوب و تشخیص و درمان سریع و به موقع بیماران مبتلا به قارچ سیاه قدردانی کرد و گفت: کار تیمی مناسب و اقدامات فوری متخصصان این امر، در درمان به موقع بیماران، ستودنی است.

دکتر کرمی بر احتمال بروز موج ششم بیماری کرونا در استان هشدار داد، و اظهار کرد: سیر نزولی بیماران جدید مبتلا به قارچ سیاه، نتیجه کاهش موارد ابتلا به کروناست؛ پس جلوگیری از  موج بعدی نیز وابسته به توجه بیشتر مردم و جدی گرفتن این بیماری است.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    V6.0.9.0