• time : 00:00
  • Date : Sun Nov 07, 2021
انتصاب سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشكی قزوین

دکتر بهرام عین الهی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با صدور ابلاغی دکتر عبداله دیدبان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین را به عنوان سرپرست این دانشگاه منصوب و از خدمات دکتر پیمان نامدار رییس سابق قدردانی کرد.

دکتر عبداله دیدبان، فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین است که ریاست مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس را در سابقه مدیریتی خود دارد.

با این انتصاب که روز 15 آبان 1400 صورت گرفت، دکتر دیدبان هشتمین مدیری است که سکان هدایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین را بر عهده می گیرد.

گفتنی است از تاسیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین تا کنون، دکتر مجید سررشته داری، دکتر علی عالمی دامغانی، دکتر خسرو ایازی، دکتر حمیدرضا جوادی، دکتر علی اکبر زینالو، دکتر منوچهر مهرام و دکتر پیمان نامدار پیش از دکتر عبداله دیدبان بر این دانشگاه مدیریت کرده اند.

روابط عمومی دانشگاه ضمن قدردانی از خدمات دکتر پیمان نامدار، با تبریک انتصاب دکتر عبداله دیدبان برای ایشان و همکاران گرانقدر دانشگاه علوم پزشکی آرزوی توفیق و سلامتی دارد.

Average :  3.33 |  Submitted :  6

Tags

    6.0.15.0
    V6.0.15.0