• time : 00:00
  • Date : Mon Nov 08, 2021
در سالن ورزشی حضرت رقیه (ع)
مركز تجمیعی واكسیناسیون كرونا، در شهرك كوثر قزوین راه اندازی شد

منیره السادات سجادی، کارشناس مسؤول واحد گسترش مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین از آماده سازی مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در سالن ورزشی حضرت رقیه(ع) وابسته به سازمان مدیریت بحران استانداری خبر داد و گفت: با پیگیری های انجام شده، از روز 17 آبان 1400 این مرکز برای ارایه خدمات واکسیناسیون راه اندازی شد.

سجادی با گفتن اینکه مرکز تجمیعی واکسیناسیون حضرت رقیه (ع)، واقع در شهر قزوین، شهرک کوثر، بالاتر از فلکه سوم کوثر، جنب دادگاه انقلاب، در سالن ورزشی حضرت رقیه (ع) مستقر است؛ اظهار کرد: شهروندان می توانند از ساعت 7:30 تا 14:00 برای دریافت خدمات واکسن کرونا  به این محل مراجعه  کنند.

Average :  3.25 |  Submitted :  12

Tags

    6.0.15.0
    V6.0.15.0