• time : 00:00
  • Date : Tue Nov 23, 2021
دكتر عبداله كشاورز، سرپرست معاونت درمان دانشگاه شد

 دکتر عبداله دیدبان، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین، دکتر عبداله کشاورز را به عنوان سرپرست جدید معاونت درمان دانشگاه منصوب و از خدمات دکتر علی اکبر کرمی، معاون سابق درمان تقدیر و تشکر کرد.

دکتر دیدبان در این ابلاغ که روز دوم آذر 1400 صادر شد، ضمن اشاره به سوابق مدیریتی و تعهد دکتر کشاورز و استفاده از توان و کارایی دیگر همکاران برای پیشبرد امور در حوزه درمان، برای ایشان و آرزوی توفق کرده است.

روابط عمومی دانشگاه، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دکتر کرمی، با تبریک انتصاب دکتر کشاورز برای ایشان در سمت جدید و همچنین دیگر همکاران حوزه معاونت درمان آرزوی توفیق دارد.

Average :  3.80 |  Submitted :  5

Tags

    6.0.15.0
    V6.0.15.0