• time : 00:00
  • Date : Wed Dec 01, 2021
در قزوین
«طرح هفته لبخند سالم» به دانشكده پرستاری و مامایی رسید

دکتر راضیه جباریان، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ با بیان اینکه «طرح هفته لبخند سالم» با استقبال باشکوه به دانشکده پرستاری و مامایی رسید؛ گفت: در این طرح ،دانشجویان دانشکده دندانپزشکی با حضور در هر یک از دانشکده های دانشگاه به معاینه دندانپزشکی و ارائه مشاوره سلامت دهان و دندان به دانشجویان، کارمندان و اعضای هیأت علمی می پردازند.

وی اظهار کرد که دانشجویان دندانپزشکی ضمن معاینه رایگان دندان ها، آموزش های بهداشت دهان و دندان و بروشورهایی در این زمینه را به مراجعه کنندگان تحویل می دهند.

دکتر جباریان از همکاری بسیار خوب دانشکده پرستاری و مامایی در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: در سایه یاری همه جانبه دانشکده پرستاری و مامایی، موفق به ارائه خدمات و اجرای این طرح در این دانشکده شدیم.

گفتنی است، دکتر لیلی یکه فلاح، رییس دانشکده پرستاری و مامایی، به همراه هیأت رییسه دانشکده در این آیین حضور یافتند و از نزدیک در جریان اجرای طرح قرار گرفتند. دانشکده پرستاری و مامایی، روز هفتم آذر 1400 میزبان «طرح هفته لبخند سالم» بود و دکتر مدیریان، معاون آموزشی دانشگاه، دکتر میرهاشمی، معاون تحقیقات و فناوری، دکتر حیدریان، مدیر امورآموزش و تحصیلات تکمیلی و هیأت رییسه دانشکده دندانپزشکی از این برنامه بازدید کردند.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.15.0
    V6.0.15.0