• ساعت : ۱۳:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ 
  • کد خبر : ۲۰۰۶۲
برگزاری نشست پرسش و پاسخ دانشجویان استعداد درخشان با مسئولین كمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان وزارت بهداشت

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه با مسئولین کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان وزارت متبوع و مسئولین دانشگاه روز ۲۲ آذر ۱۴۰۱ در سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه برگزار گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0