• ساعت : ۸:۱۷:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ 
شركت های دانش بنیان مستقر در مركز رشد فناوری زیست پزشكی دانشگاه علوم پزشكی قزوین
  • موسسه تخصصی آموزش و مشاور سلامت (سوادکده سلامت)
  • شرکت سامان تهویه نیک پالایش (تأمین هوای پاک در محیط های مختلف)
  • سامانه بهین تن (مشاوره تخصصی و پشتیبان سلامت خانواده)
  • شرکت فن آوران تجهیز درمان ایرانیان (تحقیق، توسعه و تولید تجهیزات پزشکی و توانبخشی)
  • شرکت صدای ایمن، محیط آرام (ارزیابی و کنترل صدا در محیط های مختلف)
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0