• ساعت : ۶:۴۶:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ 
بخش اول گزارش طرح پژوهشی عوامل موثر بر پذیرش واكسن كرونا در جمعیت عمومی استان قزوین

این طرح برای اولین بار با مشارکت دفتر آموزش بهداشت معاونت بهداشتی استان قزوین، بر روی جمعیت معرف استان با حجم نمونه 10843 نفر صورت پذیرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که 19% از شرکت کنندگان تمایلی به دریافت واکسن نداشتند، این در حالی بود که بیش از 50% از مشارکت کنندگان علاقه به دریافت واکسن داخلی(ایرانی) داشتند. علی رغم اینکه اعتماد اجتماعی در مشارکت کنندگان بالا نبود اما میانگین نمره اعتماد به سیستم مراقبت های بهداشتی بسیار بالا بود.
نتایج این طرح می تواند در سیاست گذاری تامین واکسن و تصمیم گیری جهت آموزش به منظور افزایش تمایل افراد به واکسن زدن برای سیاست گذاران مفید باشد.

در صورت داشتن هرگونه سوال و پیشنهاد به آدرس ایمیل SDH@QUMS.AC.IR و شماره تلفن 02833694014 تماس حاصل فرمایید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0