دوران

لطفا صبر کنید ...

مهندس محمد قوامی

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

  • تحصيلات : کارشناسی ارشد کامپیوتر - نرم افزار

مهندس محمد قوامی

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

  • تلفن : 02833344631 - 5- 33336001 2370
  • پست الکترونیکی : mqavami@qums.ac.ir

یزدان پروین

متصدی امور دفتری

  • تحصيلات : دیپلم

یزدان پروین

متصدی امور دفتری

  • تلفن : 02833344631 - 5- 33336001 2370
  • پست الکترونیکی : webmaster@qums.ac.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0