آدرس : قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین  ، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات 

 شماره تماس مستقیم: 02833344631

شماره تماس داخلی: 5-33336001  داخلی  2370

فکس : 33355162 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0